Политика за поверителност

Настоящата Политика за поверителност урежда Вашето ползване на продуктовия сайт на СОУЛ ФУУД ФАКТОРИ, посредством което на  „Соул Фууд Фактори“ ЕООД, ЕИК 204563235, („СОУЛ ФУУД ФАКТОРИ“), седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н Младост, Бизнес Парк Варна, Сграда 1 Партер, ще събира, ползва и обработва личните Ви данни.

В случаите, когато в Политиката за поверителност се употребяват изразите „ние”, „нас” или „нашето/ата/ия/ите” се има предвид „Соул Фууд Фактори“ ЕООД, ЕИК 204563235, седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н Младост, Бизнес Парк Варна, Сграда 1 Партер като дружеството Администратор на Вашите лични данни.

Натискайки бутон или потвърждавайки кутия, на или след които е изобразено словосъчетанието „Съгласен съм“ или „Потвърди“, Вие изразявате своето съгласие да бъдете обвързани с настоящата Политика за Поверителност.

1. Общи положения

1.1. Настоящата Политика за поверителност е неразделна част от Общите условия за ползване на сайта.

Ние отдаваме голямо значение на защитата на личните данни на нашите клиенти, в резултат на което с настоящата политика за поверителност Ви уведомяваме, че всякакви лични данни на клиентите се събират, обработват и съхраняват в съответствие с принципите, установени в приложимото законодателство и в Регламент 2016/679 (Общ Регламент за защита на личните данни).

1.2. Вие сте длъжни да прочете настоящата Политика за поверителност внимателно, с оглед това да бъдете запознат с политиките и практиките, които ще бъдат прилагани спрямо личните Ви данни, как последните ще бъдат използвани и как Ние ще се отнасяме към тях. В случай, че Вие не се съгласите с настоящата Политика за поверителност, Вие не следва да използвате нашият уебсайт. Предоставяйки ни своите лични данни, след като Вие вече сте се запознали с настоящата Политика за поверителност, ние ще считаме, че Вие сте се съгласили със събирането, използването и разкриването на личните Ви данни в съответствие с условията, установени в настоящата Политика за поверителност, освен ако Вие не сте ни уведомили за противното.

2. Информацията, която ние събираме.

Ние обработваме основно следните категории лични данни:

2.1. Информация, която обработваме за целите на осъществяване на контакт

Ние събираме следната информация, в случай че Вие желаете да използвате нашите услуги. Тази информация е необходима за адекватното и коректно протичане на комуникация между Нас и Вас.

 • Трите имена на лицето
 • Email адрес

2.2. Информация, която обработваме на основание Вашето съгласие

Вие можете да решите да ни предоставите допълнителна информация за Вас. Тези лични данни ще бъдат обработвани на основанието на Вашето съгласие. Такава информация би могла да бъде:

 • Всякаква информация, разкрита от Вас във връзка с инициирана комуникация между нас, за целите на предоставяне на клиентско обслужване.

2.3. Информация, която обработваме на основание легитимен интерес при използване на нашия Уебсайт

Когато използвате нашия сайт, ние можем да събираме информация, включително лични данни за услугите, които използвате и това как ги използвате. Тази информация ни е необходими с оглед законовия ни интерес относно възможността ни да предоставяме, подобряваме сигурността и подобряваме функционалностите на уебсайта, като към настоящия момент тези категории са:

Информация за потребление. Ние събираме информация за потреблението ви при използване на Уебсайта ни, като например използване на приложения и функционалности и други. Легитимният интерес, на който основаваме това обработване на лични данни е събиране на данни за проблеми (crash reports)  и друга информация за статистически цели, която ни помага да подобряваме услугите си.

3. КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ИНФОРМАЦИЯТА, КОЯТО СЪБИРАМЕ

Ние използваме, съхраняваме и обработваме информация, включително Ваши лични данни, за да предоставим, разберем, подобрим и развием кредитни карта нашия уебсайт, да създадем  и поддържаме сигурна среда, за целите на нашия легитимен интерес и за да изпълним законовите си задължения.

3.1 Комуникация, предоставяне на информация.

 • За да можем да отговаряме на Вашите запитвания, зададени посредством формата за комуникация;
 • Установяване и предотвратяване на измами, злоупотреби, нарушаване на сигурността и други вредоносни действия посредством блокиране на нашия уебсайт или посредством прилагане на други мерки за предотвратяване на измами;
 • Провеждане на одити на сигурността и оценка на риска.

Ние обработваме тази информация на основание легитимния ни интерес да подобряваме нашия уебсайт и услугата, предоставяна на потребителя и когато е необходимо за надлежното изпълнение на договора ни с Вас, както и за нуждите на спазване на  приложимото законодателство.

3.2. Предоставяне, Подобряване и Разработване на Уебсайта.

 • Предоставяне на достъп и използване на нашия уебсайт;
 • Предоставяне на клиентско обслужване;
 • За целите на опериране, защита, подобряване и оптимизиране на  нашия уебсайт и Вашето обслужване, както и за да Ви привличаме за други Продукти, за извършването на профилиране на базата на Вашето ползване на нашия уебсайт.

Ние обработваме тази информация на основание нашия легитимен интерес за развиване на нашия уебсайт.

3.3 Създаване и Поддържане на сигурна среда.

 • Установяване и предотвратяване на измами, непотърсена поща, увреждане, пробив на сигурността и други вредоносни действия;
 • Провеждане на проверки за сигурността и оценка на риска;
 • Упражняване на законните ни права и интереси.

Ние обработваме тази информация на основание нашия легитимен интерес за защита на нашия уебсайт, за измерване надлежното предоставяне на услугата и за съблюдаване на приложимото законодателство.

3.4. Предоставяне, персонализиране, измерване и подобряване на реклама и маркетинг.

 • Изпращане на промоционални съобщения, маркетинг, рекламна и друга информация, свързана с нашия уебсайт и продукти и услуги на свързани търговски дейности, подбрани на база Вашите предпочитания и реклама посредством социалните мрежи като Фейсбук, Линкдин или Гугъл.
 • Предоставяне на персонализирани рекламни съобщения, предлагани от нас на уеб сайтове на трети страни или онлайн услуги. Ние може да използваме личните Ви данни  и всякаква друга информация, събрана в съответствие с настоящата Политика за поверителност, с цел да Ви насочим и покажем  функция или да предложим уебсайт на трето лице.  Ние може да използваме  бисквитки и технологии за проследяване, за да Ви предоставим тези онлайн услуги и/или да взаимодействаме с трети лица, като например рекламни или консултантски агенции, за да предоставяме тези онлайн услуги.
 • Да Ви предоставяме със специфични опции, функционалности или предложение, произтичащи от особеното Ви местоположение,  ако изберете да споделяте местоположението си. Ние ще използваме тази информация, за да засилим сигурността на нашия уебсайт и за да Ви предоставим съдържание, специализирано съобразно Вашето местоположение, като например реклама, резултати от търсене и друго персонализирано съдържание.
 • Персонализиране, измерване и подобряване на нашата реклама;
 • За извършване на профилиране на Вашите характеристики и предпочитания (на база информацията, която Ви ни предоставяте, Вашата активност, използвайки нашия уебсайт, информация, получена от  трети страни), за да Ви изпращаме съобщения за промоционални кампании, маркетинг, реклама и всякаква друга информация, която смятаме, че може да представлява интерес за Вас.

Ние обработваме личните Ви данни за целите, посочени в настоящия раздел на основание нашите легитимни интереси по отношение продуктите, които сте потърсили от нас и даденото от Вас съгласие при предприемане на маркетингови дейности, с които Ви се предлагат продукти и/или услуги, които може да представляват интерес за Вас. Вие имате правото на избор да възразите или да се откажете от обработване на личните Ви данни за целите, описани по-горе, като по всяко време можете да  оттеглите съгласието си , без да е необходимо да заплащате каквито и да такси.

4. С КОГО СПОДЕЛЯМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

4.1. С трети лица – доставчици на услуги: ние може да споделяме личните Ви  данни с  трети лица – доставчици  на услуги, които ни оказват съдействие при предоставяне и обслужване на нашия уебсайт, осъществявайки функции от наше име и за наша сметка.

Примери за дейности, извършвани от трети лица – доставчици на услуги:

 • Следена на риска;
 • продуктово разработване, поддръжка и отстраняване на технически бъгове;
 • Предоставяне възможността за нашия уебсайт да бъде използвана на платформи и софтуери на трети лица (например чрез интеграция с нашите API-та);
 • Предоставяне на клиентско обслужване;
 • IT поддръжка и услуги по разработване;
 • Промотиране от бизнес посредници, дистрибутори, промоутъри, агенти по продажбите и други сходни;
 • Предоставяне на облачни услуги, услуги за съхранение или свързани услуги;
 • Предоставяне на одитни и счетоводни услуги;
 • Предоставяне на правни, консултантски услуги или услуги по оценка на за съответствие със законовите изисквания;
 • Услуги, свързани с маркетинг и обществени връзки (РR).

Тези доставчици имат ограничен достъп само до информацията, отнасяща се до Вас, необходима за изпълнение на техните задължения, възникнали по силата на договорите, сключени от наше име и за наша сметка и съгласно които ние сме законово задължени да пазим и използваме тази информация само за целите, за които същата е била предоставена и в съответствие с настоящата Политика за поверителност.

4.2. С други трети лица на основание легитимния ни интерес или позволено или в случай, че е необходимо по силата на закона: Ние може да споделяме информация, отнасяща се до Вас с други страни на основание нашият легитимен интерес или когато е позволено или се изисква от закона, включително:

 • Ако е необходимо, за да спазим законодателството;
 • На правоприлагащи органи или други институции, органи на власт или трети лица,  съгласно призовка, съдебно разпореждане или друга законова процедура или изискване, приложимо за нас или нашата корпоративна група;
 • Ако ние счетем, по собствена преценка, че разкриването на личните Ви данни е необходимо или подходящо за предотвратяване на физическо увреждане или финансова загуба или във връзка с разследване на заподозряна или действително осъществена противозаконна дейност;
 • За защита на жизненоважни интереси на личността;
 • За запазване на нашата собственост, услуги и законни права и интереси;
 • За целите на промотиране на нашия уебсайт към крайни потребители от трети лица – посредници;
 • За целите на преценяването и управлението на риска и превенцията на измами срещу нас, нашите клиенти и измами свързани с нашите уебсайтове, мобилни приложения или използването на нашите Услуги, включително измами, които са свързани или извършени пред наши бизнес партньори, стратегически предприятия или други лица и търговци;
 • На компании, с които планираме да се слеем или от които да бъдем придобити;

С Ваше съгласие: Ние също споделяме Вашите лични данни и друга информация с Вашето съгласие или по Ваши инструкции.

В допълнение, ние може да предоставяме обобщена статистическа информация на трети страни, включително други търговци за това как, кога и защо потребителите посещават нашите уебсайтове и ползват нашите услуги.  С тази информация няма   да можете да бъдете идентифициран, нито пък ще предоставя информация за ползването Ви на нашия уебсайт. Ние не разкриваме  личните Ви данни на трети лица за целите на маркетинг без Ваше съгласие.

4.3. Обобщена Информация. Ние може да споделяме обобщена информация (информация за нашите потребители, която комбинираме, така че да не може да се идентифицира отделния потребител) и друга анонимизирана информация за спазване на законовите изисквания за съответствие, анализ на индустрията и на пазара, профилиране на демографска основа, маркетинг и реклама, както и за други бизнес цели.

4.4. Прехвърляне на търговска дейност.

Ако някоя от компаниите, които предоставят нашия уебсайт, участва в сливане, вливане, придобиване, реорганизация, продажба на активи, прехвърляне на портфолио, несъстоятелност, то ние можем да продадем, прехвърлим или разделим всичките си или част от активите си, включително Вашите лични данни, в изпълнение или във връзка с подобно прехвърляне (напр. due diligence процедура по предварително проучване). В такъв случай, Вие ще бъдете уведомени преди личните Ви данни да бъдат прехвърлени на друго юридическо лице и/или станат предмет на различна Политика за поверителност.

5. Период на съхранение на Вашите лични данни.

Ние ще съхраняваме Вашите лични данни в съответствие с минималните законови изисквания за съхранение на съответната категория лични данни. В случай, че не е налице законово изискване за запазване на конкретната информация, ние ще пазим Вашите данни за не повече от 6 месеца.

6. Изпълнение на законови задължения.

Ние можем да споделяме Ваша информация, включително лични данни, на съдилища, органи на досъдебното производство, държавни органи или други оправомощени по силата на закон трети лица, ако и доколкото това е наше задължение или е позволено съгласно закона, за целите на (i) изпълнението на нашите законови задължения; (ii) изпълнението на процесуалните норми и за защита срещу искове, насочени срещу нас; (iii) отговор на надлежни запитвания от страна на органи, разследващи престъпления или други нелегални дейности, или разследващи друго поведение, което може да изложи нас, Вас или който и да е от нашите клиенти, на правен риск; (iv) изпълнението и администрирането на нашите Общи Условия и всякакви други договори, политики и правоотношения.

7. Вашите права.

Вие можете да упражните всяко едно от правата описани в настоящата секция пред Администратора чрез изпращане на съобщение от регистрирания Ви email за нашия уебсайт до „СОУЛ ФУУД ФАКТОРИ“ ЕООД. Моля имайте предвид, че при получаване на вашия e-mail ние ще се опитаме да Ви предоставим поисканата информация в разумен срок, в съответствие с всички задължения, които ние или свързаните ни компании могат да имат по приложимото право.

7.1 Управление на Вашата информация

Вие имате право да получите следното:

 • Потвърждение дали и къде ние обработваме Вашите лични данни;
 • Информация за целите на обработката;
 • Информация относно категориите лични данни, които се обработват;
 • Информация относно категориите получатели, на които личните данни могат да бъдат споделени;
 • Информация за периода за който лични данни ще бъдат съхранявани (или критериите, използвани за определянето на този период);
 • Информация за съществуването на правото на изтриване, на промяна, на ограничаване на обработването и на възражение;
 • Информация за съществуване на правото на жалба към който и да е Регулатор;
 • Информация, в случай че лични данни не са събрани от Вас, за източниците на личните данни;
 • Информация за съществуването и обяснение на логиката използвана в каквато и да е автоматична обработка;
 • Допълнително, Вие имате правото да получите копие на личните данни, които се обработват.

7.2. Достъп до личните данни и Преносимост.

Вие имате правото да:

 • получите копие на Вашите лични данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, който позволява многократна употреба;
 • трансферирате Вашите лични данни от един администратор до друг;
 • съхраните Вашите лични данни за по-нататъшна лична употреба на лично устройство; и
 • прехвърлите Вашите лични данни директно между администратори без усложнения.

Приложимото право може да Ви позволява да изисквате копия на Вашите лични данни, съхранявани от нас.

7.3 Съхранение на лични данни и изтриване.

Ние съхраняваме Вашите лични данни доколкото това е необходимо за целите на спазване на приложимото право. Ако Вие не желаете повече да използваме Вашата информация, Вие можете да поискате да изтрием Вашата информация. Моля имайте предвид, че ако искате от нас да изтрием личните Ви данни:

 • Ние можем да задържим и използваме Вашите лични данни доколкото това е необходимо за изпълнение на нашите правни задължения
 • Тъй като поддържаме нашите архиви по начин, по който да ги защитим от случайно или злонамерено унищожение и загуба, остатъчни копия от Вашите лични данни може да не могат да бъдат премахнати от нашите бек-ъп системи за лимитиран период от време.

7.5 Оттегляне на съгласието и преустановяване на обработването.

В случай че сте предоставили съгласие за обработка на Вашата информация от нас, Вие можете да оттеглите Вашето съгласие по всяко време, като ни изпатите уведомление за кое точно съгласие Вие желаете оттегляне. Моля имайте предвид, че оттеглянето на Вашето съгласие няма да повлияе върху правомерното обработване, основано на Вашето съгласие, преди момента на неговото оттегляне. В допълнение, в определени юрисдикции, приложимото право може да Ви даде правото да ограничите начините, по които ние използваме Вашите лични данни, в частност (i) В случай че сте оспорвали  точността на Вашата информация; (ii) В случай че сте възразили, че обработката е противозаконна и че желаете изтриването на Вашите лични данни; (iii) В случай че ние нямаме вече необходимост от Вашата информация за целите на обработката, но Вие желаете да получите информацията за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; или (iv) В случай че вие сте възразили срещу обработката, до момента на установяване дали нашите легитимни интереси са с превес над Вашите.

7.6 Възражение срещу обработката

В определени юрисдикции, приложимото право може да Ви позволи да изискате от нас да преустановим обработката на Вашите лични данни за определени специфични цели (включително за профилиране), в случай че подобна обработка е основана на легитимен интерес. В случай че Вие възразите на подобна обработка, ние ще преустановим обработването на Вашата информация, освен ако не можем да докажем основателни легитимни интереси за подобна обработка или в случай че обработката е необходима за установяването, упражняването или защитата на нашите права.

Където Вашите лични данни се обработват за целите на маркетинг, Вие можете, по всяко време, да поискате от нас да преустановим обработката за целите на директен маркетинг като ни изпратите e-mail на някои от адресите по-долу.

7.7 Подаване на жалби.

7.7.1. На първо време Вие можете да опитате да решите спора като отправите мейл до съответния Администратор по настоящата Политика от регистрирания Ви мейл за Продукта:

„Соул Фууд Фактори“ ЕООД, като можете да се свържете с нас на:

contact@soulfoodfactory.eu

Бизнес Парк Варна, Сграда 1 Партер, Варна 9023, България

7.7.2. В случай че не сте доволен с отговора на Администратора на лични данни, Вие имате правото да отправяте жалби относно обработката на личните Ви данни, извършвана от нас, пред компетентните органи по защита на личните данни:

Вие имате право да подадете жалба пред главния надзорен орган на Администратора – Комисията за защита на лични данни

Адрес:

Бул. „проф. Цветан Лазаров“ № 2, София 1592

Телефон: 029153518
e-mail: kzld@cpdp.bg

8. СИГУРНОСТ

Ние поемаме отговорност  да осигурим, че Вашите лични данни  са защитени, пазени в криптирана форма на сървъри, разположени в специални помещения в европейски юрисдикции клас А. За да предотвратим непозволен достъп или разкриване на информация ние поддържаме физически, електрони и процедурни защитни средства, които са в съответствие с приложимото законодателство за защита на непублични лични данни. След като веднъж сте се осъществили достъп по персонализираната си страница, цялата интернет комуникация е защитена със SSL технология с висока степен на защита на сигурността (AES-256, 256 bit keys, certified by StartCom Ltd). Ние ограничаваме достъпа до вашата информация, посредством която бихте могли да бъдете идентифицирани, само до работници/служители, за които е необходима, за да Ви бъде предоставена услугата.

9. Може ли деца да използват нашите продукти?

Нашият уебсайт не е предназначен за физически лица под 18 години. Ние не събираме съзнателно информация, включително лични данни, от деца или други недееспособни физически лица, които не могат да използват нашия уебсайт.  Ако получим информация, че сме събрали лични данни на лице под 18 години, ние незабавно ще я изтрием освен ако не сме законова задължени да запазим такава информация. Моля свържете се с нас, в случай че считате, че погрешно или поради небрежност събираме информация от физически лица под 18-годишна възраст.

10. ПРОМЕНИ НА НАСТОЯЩАТА ПОЛИТКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Ние си запазваме правото да изменяме тази Политика за поверителност по всяко време, в съответствие с тази разпоредба. В случай че извършим промени в настоящата Политика за поверителност, ние ще публикуваме изменената Политика за поверителност на уебсайта.

12. СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Ако имате някакви въпроси или оплаквания относно настоящата политика за поверителност или нашите практики за обработка на информация, можете да ни изпратите имейл чрез имейла, посочен по-горе.

To Top